لیست جایگاههای سوخت ناحیه شمال

 ناحیه شمال :

میدان آرژانتین ، ضلع شرقی فروشگاه شهروند ، خیابان اقاقیا ، جنب جایگاه گاز CNG

تلفن تماس : 86031038- 86031046

رئیس ناحیه : مهدی لیلازی

ناحیه شمال

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627