گازمایع

گاز مایع 18000 تنی

رئیس انبار : نصراله آقایی

نشانی : خ شهید رجایی ، سه راه خیرآباد ، انتهای بلوار پژوهشگاه نفت

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627