بهینه سازی

   سر فصلهای تعیین شده جهت بهینه سازی مصرف انرژی

ردیف

در خصوص بهینه سازی مصارف انرژی و تاکید استانداری بر این امر در ارگانهای دولتی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران اقداماتی طی سالهای اخیر صورت گرفته و اقداماتی نیز در حال بررسی میباشد که بشرح ذیل ایفاد میگردد

1

فعال سازی کمیته ها و کارگروههای بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق

2

تکمیل ممیزی انرژی در ساختمانها و انجام مناقصه برای ممیزی انرژی فاز دوم ساختمانهای شرکت

3

تکمیل بانک اطلاعات انرژی در بهینه سازی شرکت ملی پخش

4

استفاده از شیرهای مجهز به چشمی الکترونیکی یا سیستم پدالی

5

جداسازی سیستم گرمایش و سرویس دفاتر نگهبانی

6

حذف لامپهای پرمصرف 

7

الزام به خرید کالاهای برقی با برچسب انرژی حداقل B

8

ممیزی انرژی درجایگاههای سوخت

9

منطقی کردن دیماند برق ساختمان

10

اجباری نمودن رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای ساختمانهای جدیدالاحداث

11

استفاده بهینه از فضاهای اداری موجود و انطباق آن با استانداردهای مربوطه

12

تقلیل حداقل 10 درصد هزینه های مربوط به مصرف آب-برق-گاز در ساختمانهای اداری و منزل سازمانی با توجه به پایشهای انجام شده در زمینه کاهش هزینه ها اقدامات بسیار زیادی در سطح منطقه و انبارها انجام شده است

13

استفاده از آب چاه جهت آبیاری فضاهای سبز و باغچه ها

14

الزام به تمییز کاری سطح لامپها و سیستم های مورد استفاده

15

استفاده از سیستم کنترل هوشمند

16

استفاده از شیرهای ترموستاتیک

17

از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده و پر مصرف

18

کنترل دائمی و فصلی آب - برق - گاز ستاد مناطق بصورت دو ماهه انجام میشود

19

معاینه فنی موتورخانه در حال انجام میباشد

20

استفاده از شیرهای برقی بصورت پایلوت در حال بررسی میباشد

21

نصب بنر در جایگاه شرکتی در دست اقدام میباشد

22

ساماندهی اطلاعات مصرف انرژی به تفکیک فرآیندهای صنعتی و غیر صنعتی در دست اقدام میباشد

23

استفاده از آبگرمکن خورشیدی جهت نصب در ساختمانها در حال پیگیری میباشد

24

راه اندازی پورتال بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی پخش در دست اقدام میباشد


 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627