عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
36678 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
35015 ۲۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
34406 ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
25241 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
21668 ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
10 ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۳ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627