عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
25241 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
21668 ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
10 ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۳ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1 ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ مزایده
1396.3530 ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261   9-7755621

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627