عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
  ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
  ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۶ اَمرداد ۱۳۹۹ مزایده
  ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
  ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
12015 ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627