عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
12015 ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
  ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
36678 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
35015 ۲۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
34406 ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
25241 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261  

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627