عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1 ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ مزایده
1396.3530 ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۸ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۸ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

 

تماس با ما:

ابتدای خیابان شریعتی ، خ سمیه ، نرسیده به بهار جنوبی ، پلاک 48

کد پستی : 1561733344      شماره تلفن : 9-77500261   9-7755621

نمابر : 77506081   صندوق پستی : 5678     مرکز پاسخگویی : 09627