عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
36678 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
35015 ۲۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
34406 ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
25241 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
21668 ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
10 ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۳ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1 ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ مزایده
۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.