عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1396.3530 ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶ ۸ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۷ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.