عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ فراخوان
  ۹ دی ۱۳۹۵ فراخوان
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۴
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.